Thượng Hải là 4 trong 4 thành phố lớn của Trung Quốc, là thành phố lớn nhất thế giới nếu không kể ngoại ô. Hệ thống khách sạn tại Thượng Hải luôn được xếp vào danh sách