Giống như Việt Nam, ngày Tết cổ truyền ở Hàn Quốc cũng được tổ chức theo âm lịch và thường rơi vào khoảng thời gian từ cuối tháng Một cho đến đầu tháng Hai. Thời điểm này